اصول اخلاقی انتشار مقاله

  نشریه علمی روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن خود را ملزم به رعایت اصول ارزش های اخلاق حرفه ای می داند. نویسندگان، داوران، هیات تحریریه و سردبیر مجله موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط هیات تحریریه و سردبیر به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق است. لازم به ذکر است استفاده از مقالات این نشریه به شرط ذکر منبع بلا مانع است.

 

 وظایف و تعهدات نویسندگان

 

 • مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق آیین نگارش مجله باشد.
 • مقالات ارائه شده باید حاصل پژوهش اصیل نویسندگان ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
 • مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.
 • نویسندگان موظف هستند از انجام رفتار غیر اخلاقی پژوهشی مثل جعل داده ها، تحریف داده ها، سرقت علمی،  اضافه کردن مولف افتخاری و یا حذف مولف واقعی اجتناب ورزند.
 • نویسندگان حق ارسال مجددیک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.
 • نویسندگان مجاز به "انتشار همپوشان" نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده ها و یافته های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله ای به عنوان جدید است.
 • نویسندگان موظفند در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را ارجاع دهی دقیق نمایند و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نمایند. هنگامی که عین نوشته های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می گیرد، باید از روش ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه (" ")، استفاده شود.
 • نویسنده مسئول مقاله باید نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند.
 • نویسنده مسئول مقاله موظف است از اینکه همه نویسندگان مقاله، آنرا مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده اند، اطمینان حاصل کند.
 • ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده اند.
 • نویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند.
 • از نویسندگان انتظار می رود حداقل تا یکسال پس از چاپ مقاله در مجله، نمونه ها و اطلاعات خام مورد استفاده در تهیه مقاله را جهت پاسخ گویی به انتقادات و سوالات احتمالی خوانندگان مجله حفظ کنند.
 • هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان ها و یا محیط زیست می شود، باید به صورت شفاف در مقاله ذکر شده باشد.
 • از نویسندگان مقالات انتظار می رود در داوری مقالات محققان دیگر در زمینه های تخصصی مربوطه، با مجله همکاری نمایند.

 

  وظایف داوران

 

 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر و اعضای هیات تحریریه مجله یاری رسانده، و از طریق دفتر مجله به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات نویسندگان کمک می کنند.
 • داور انتخابی باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله سردبیر نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید. همچنین در صورت عدم پذیرش داوری، انتظار می رود داور سردبیر نشریه را در انتخاب داور جایگزین یاری کند.
 • داور به لحاظ حرفه ای  باید در حوزة موضوعی مقاله صاحبنظر و متخصص باشد. داور نباید مقالاتی که با حوزة تخصصی وی فاصله دارد را بپذیرد. همچنین شایسته است داور از پذیرش داوری مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتوانددر مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد، اجتناب کند.
 • داور نباید مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را برای داوری قبول کند.
 • داور نباید داوری مقالاتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارکت داشته است، را قبول نماید.
 • در صورت پذیرش داوری مقاله، داور موظف است نظرات تخصصی و اصلاحی خود را با وضوح و روشنی و در صورت نیاز با ارائه مدارک لازم در مهلت زمانی تعیین شده به سردبیر مجله و نویسندگان ارائه نماید. بررسی دقیق مراجع، جداول، تصاویر و دیگر ضمایم مقاله نیز جزو وظائف داور می باشد.
 • داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقه ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری گردد.
 • از داور انتظار می رود ارزیابی خود در مورد نقاط قوت و ضعف مقاله را به صورتی سازنده، صریح و آموزشی و همراه با تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح مقاله، به سردبیر مجله و نویسنده (نویسندگان) ارائه کند.
 • انتظار می رود داور مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند. استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
 • از داوران انتظار میرود در صورتیکه مقاله از لحاظ اصولی بدون عیب و واضح نوشته شده است، از باز نویسی و اصلاح آن بر اساس سلیقه و اولویتهای شخصی خود اجتناب کنند. داوران باید به خاطر داشته باشند که مجله به تخصص علمی آنها احتیاج دارد نه خدمات ویراستاری ایشان.
 • داور موظف به اطمینان از ارجاع دهی کامل مقاله به کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می باشد. همچنین از داور انتظار می رود تحقیقات چاپ شده مرتبط که در مقاله به آنها ارجاع داده نشده است را به نویسندگان یادآوری کند.
 • داور باید کلیه اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث دربارة جزئیات آن با دیگران احتراز نماید.
 • داور حق ندارد قبل از انتشار مقاله، از داده ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهش های خود یا دیگران یا برای انتقاد یا بی اعتبار سازی نویسندگان استفاده کند. همچنین پس از انتشار مقاله، داور مجاز به انتشار جزئیاتی فراتر از انچه توسط مجله چاپ شده است نمی باشد.
 • داور حق ندارد بجز با مجوز سردبیر مجله، داوری یک مقاله رابه فرد دیگری از جمله همکاران هیات علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود بسپارد.
 • داور اجازه تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقالات در حال داوری را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقالات فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.

 

  وظایف سردبیر و اعضای هیات تحریریه 

 

 • اختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد یک مقاله پس از کسب نظر داوران بر عهده سردبیر و اعضاء هیات تحریریه مجله است.
 • سردبیر و اعضاء هیات تحریریه مجله باید از نظر حرفه ای صاحبنظر، متخصص و همچنین دارای روحیه مسئولیت پذیری، پاسخگویی، حقیقت جویی، انصاف و بی طرفی، پایبندی به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند و به صورت جدی و مسئولانه در راستای نیل به اهداف مجله و بهبود مداوم آن مشارکت نمایند.
 • سردبیر و دبیران تخصصی باید در انتخاب داوران شایسته با توجه به زمینه تخصصی، سرآمدی، تجربة علمی و کاری، و التزام اخلاقی داوران اهتمام ورزند.
 • سردبیر مجله باید از داوری های عمیق و مستدل استقبال، از داوری های سطحی و ضعیف جلوگیری، و با داوری های مغرضانه، بی اساس یا تحقیرآمیز برخوردکند.
 • سردبیر و اعضاء هیات تحریریه مجله باید نسبت به ثبت و آرشیو اسناد داوری مقالات به عنوان اسناد علمی، و محرمانه نگاه داشتن اسامی داوران هر مقاله اقدام لازم را انجام دهند.
 • تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد مقالات باید بر اساس ارزیابی نظرات تخصصی داوران و سنجش صحت آنها و مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و اعمال نظر سلیقه ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در آن راه نداشته باشد.
 • سردبیر و اعضاء هیات تحریریه مجله موظف به اعلام سریع نتیجه تصمیم گیری نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله به نویسنده مسئول هستند.
 • سردبیر و اعضاء هیات تحریریه مجله باید کلیه اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث درباره جزئیات آن با دیگران احتراز نمایند.
 • سردبیر و اعضاء هیات تحریریه مجله حق ندارند قبل از انتشار مقاله، از داده ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهش های خود یا دیگران یا برای انتقاد یا بی اعتبار سازی نویسندگان استفاده کنند. همچنین پس از انتشار مقاله، سردبیر و اعضاء هیات تحریریه مجله مجاز به انتشار جزئیاتی فراتر از آنچه در مجله چاپ شده است نمی باشند.
 • سردبیر و اعضاء هیات تحریریه مجله موظفند از بروز تضاد منافع در روند داوری، با توجه به هرگونه ارتباط شخصی، تجاری، دانشگاهی و مالی که ممکن است به طور بالقوه بر پذیرش و نشر مقالات ارائه شده تأثیر بگذارد، جلوگیری کنند.
 • سردبیر مجله موظف است هر گونه نشانه­ای مبنی بر عدول از اخلاق انتشاراتی و پژوهشی که توسط داوران یا به هر نحو دیگر گزارش می شود را با دقت و جدیت بررسی نموده و آن را به مسئولین ذیربط منعکس نماید.
 • سردبیر نباید با رد مقالات مورد اتهام یا مقالاتی که تخلف آنها محرز شده، مسئله را پایان یافته بداند و موظف است موارد را تا آخرین مرحله پیگیری نماید. در عین حال باید فرصت مناسب جهت پاسخگویی نویسندگانی که متهم به "رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" شده اند فراهم باشد.
 • سردبیر مجله موظف است نسبت به حذف سریع مقالات چاپ شده ای که مشخص شود در آنها "رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" رخ داده است و اطلاع رسانی شفاف به خوانندگان و مراجع نمایه نمایی مربوطه اقدام نماید.
 • سردبیر و اعضاء هیات تحریریه مجله موظفند نسبت به بررسی و چاپ سریع اصلاحیه و اطلاع رسانی شفاف به خوانندگان، برای مقالات چاپ شده ای که در آنها خطاهایی یافت شده است، اقدام نمایند.
 • از سردبیر و اعضاء هیات تحریریه مجله انتظار می رود از چاپ نقدهای منطقی و قابل قبول از مقالات چاپ شده استقبال نمایند.
 • سردبیر و اعضاء هیات تحریریه مجله باید به طور مستمر نظرات نویسندگان، خوانندگان، و داوران مجله در مورد بهبود سیاست های انتشاراتی و کیفیت شکلی و محتوایی مجله را جویا شوند. 

 

  مراحل برخورد با رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

 

زمانی که نشریه هرگونه تخلف از روی اصول اخلاقی این نشریه را تأیید کند، اقدامات زیر انجام می شود:

 

 • اولین برخورد سردبیر نشریه آگاه ساختن هیات تحریریه نشریه از طریق موارد مناسب و نامه پیش‌نویس به نویسنده مسئول و درخواست توضیح با داشتن رفتار غیر‌قضاوتی می باشد.
 • اگر توضیحات نویسنده غیر قابل پذیرش بود و سوء رفتار اخلاقی جدی به نظر می‌رسید‌، موضوع به هیات تحریریه ارجاع داده می‌شود. پس از مشورت‌، کمیته تصمیم می‌گیرد که آیا این حالت به اندازه کافی جدی است تا از بارگذاری مقالات در آینده قدغن گردند.
 • اگر تخلف خیلی جدی نباشد‌، تحت مشورت با هیات تحریریه، سردبیر نامه‌ای سرزنش‌آمیز به نویسنده ارسال کرده و خط مشی چاپ نشریه را به او یادآوری می‌کند. اگر مقاله چاپ شده باشد‌، ویراستار از نویسنده می‌خواهد که در نشریه به منظور اصلاح گزارش‌، عذر خواهی خود را منتشر کند.
 • اخطار به نویسنده مسئول ارسال می‌شود و هر کاری که توسط این نویسنده که مسئول تخلف بوده است و یا نویسندگان همکار او که تحت بررسی نشریه است، رد خواهد شد.
 • عضویت نویسنده متخلف در هیأت تحریریه یا هیات داوران نشریه منتفی می‌شود.
 • در حالت‌های بحرانی‌، اخطار به سازمان مرتبط با نویسندگان فرستاده شده و نویسندگان به مدت 5 سال از بارگذاری مقالات خود در نشریه منع می‌شوند.
 • در حالات جدی از تقلب‌، بیانیه عذرخواهی در نشریه منتشر شده و به مقاله آنلاین مقاله متصل می‌شود. مقاله آنلاین نیز با عنوان عذرخواهی و همراه با تاریخ، نشانه‌گذاری می‌شود.

 

 

 

 

دانلود اصول COPE