تماس با ما

محققین گرامی می توانند انتقادات و پیشنهادات خود راجع به نشریه را از طریق سامانه مطرح نمایند تا در اسرع وقت توسط مسئول مربوطه پاسخ داده شود. همچنین سرکار خانم دهقان در ساعت اداری پاسخگوی محققین هستند.

 آدرس نشریه جهت مکاتبه:

 یزد- صفائیه-چهارراه پژوهش- دانشگاه یزد- دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دفتر نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن- صندوق پستی: 741-89195

تلفن: 31233003-035- دورنگار: 38200131-035

 پست الکترونیکی:  mm-journal@journals.yazd.ac.ir


CAPTCHA Image