درباره نشریه

نشریه علمی روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن به صاحب امتیازی دانشگاه یزد بر اساس مجوز شماره 3/18/189584 از شماره سوم (بهار و تابستان 1391) دارای اعتبار علمی و پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این نشریه در ابتدا به صورت دو فصلنامه بوده و بر اساس مجوز شماره 3/18/176114 مورخ 1397/7/23 با تغییر تناوب انتشار نشریه از دو فصلنامه به فصلنامه موافقت شد.

 

 • کشور محل انتشار: ایران
 • صاحب امتیاز: دانشگاه یزد
 • شاپای چاپی: 6565-2251
 • شاپای الکترونیکی: 6795-2676
 • حوزۀ تخصصی: مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی عمران و زمین شناسی مهندسی
 • اعتبار نشریه: علمی
 •  زبان نشریه: فارسی و انگلیسی
 • توالی انتشار:  فصل‌نامه
 • نوع انتشار: چاپی- الکترونیکی
 • هزینه ارسال مقاله: رایگان
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: رایگان
 • دسترسی وب‌گاه: آزاد
 • دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
 • استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب همتاجو
 • قابلیت چاپ پوستر تبلیغاتی شرکت‌های فناور و دانش بنیان: دارد