سخن نخست شماره 30

بنام خداوند سنگ و زمین                            خداوند قهار خاک آفرین

خداوند سرب و خداوند روی                         خداوند آهن و مس آفرین

حضرت سبحان عزوجل فرموده است در زمین گردش کنید، جستجو کنید و بنگرید و تحقیق کنید تا آنان که از روند تکامل خارج شده اند چه سرنوشتی پیدا کرده اند. لذا تحقیق و پژوهش یک امر الزامی برای قرارگیری در مدار تکامل میباشد. منتشر کردن نتایج تحقیقات و پژوهش ها به یک بستر مناسب نیاز دارد. نشریات پژوهشی بستری مناسب برای این منظور است. در راستای همین رسالت نشریه علمی پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن از بدو انتشار تلاش نموده است که بستر لازم جهت انتشار آخرین پژوهشها و تحقیقات را فراهم نماید.

استقبال پژوهشگران و محققان گرامی از چاپ تحقیقات خود در این نشریه باعث شده است که مقالات درج شده از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشند. دست اندرکاران نشریه ضمن قدردانی از پژوهشگران گرامی، از کسانی که چاپ مقالات آنها به دلیل زیاد بودن مقالات در نوبت چاپ، با تاخیر انجام می شود عذرخواهی می نماید.