سخن نخست شماره 20

«باسمه تعالی»

امروزه در مجامع علمی و صنعتی نشریه‌های علمی به عنوان ابزاری برای معرفی و ترویج جدیدترین یافته‌های علمی و عملی تلقی می‌شود که می‌توانند پل ارتباطی مهمی بین مراکز علمی- پژوهشی با جامعه و صنعت باشند. از این رو نشریه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن با چشم‌انداز سرآمدی تولید محتوای علمی در حوزه مهندسی معدن و علم بومی در کنار معدود نشریه‌های این گستره علمی در ایفای رسالت یادشده فعالیت می‌نماید. جای بسی خرسندی است که به لطف پروردگار و همت اعضای هیات تحریریه، هیات داوران و همکاران دانشگاهی و صنعتی توانسته‌ایم با چاپ دستاوردهای علمی و ارزشمند پژوهشگران و متخصصان، بیستمین شماره این نشریه را منتشر نموده وگامی موثر در این زمینه برداریم.

یکی از پیشنهادهای به انجام نرسیده در حوزه مهندسی معدن ایجاد شبکه دانشجویان دکتری است تا علی‌رغم ارتباط مجازی و انتقال اطلاعات ذی قیمت و به روز این عزیزان امکان برگزاری هدفمند همایش‌های سالانه و یا شش ماهه به وجود آمده و در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، مکانیک سنگ و فراوری فعالیت‌های پژوهشی ایشان به اشتراک، نقد و توسعه گذاشته شود. دست اندرکاران این نشریه نیز آمادگی دارند تا در جهت تشکیل این شبکه مساعدت نمایند.

در آخر بدین وسیله از همه استادان، پژوهشگران، دانشجویان و معدنکاران گرامی تقاضا می‌شود با ارسال جدیدترین یافته‌های خود در زمینه مهندسی معدن در قالب مقاله به این نشریه، ما را در انجام این رسالت یاری رسانند. بدیهی است که همواره منتظر دریافت نظرات اصلاحی همه عزیزان به منظور بهبود یا تصحیح عملکرد نشریه هستیم.