سخن نخست شماره 32

بسمه تعالی  

سی و دومین شماره نشریه یا نسخه پاییز سال 1401 به حول و قوه‌ی الهی و با تلاش هیات تحریریه و کارشناسان و از طرفی نویسندگان محترم و شما خوانندگان و حامیان نشریه به چاپ رسید. امروزه بحث پیوستن نشریات علمی داخلی به مؤسسات بین‌المللی و افزایش مرتبه‌ی علمی آنها بسیار مورد توجه دست‌اندرکاران نشریه‌های دانشگاه‌های کشور است.

بر اساس نتایج یک پژوهش از آنجا که محققان ایرانی به‌شدت در انتشار مقاله در مجلات علمی (خارجی) انگیزه دارند (به دلیل ارتقاء علمی و غیره)، اغلب توجه کم یا ناچیزی به نیازهای فکری و فنی کشور می‌شود. آنها تقریباً فقط بر قابل‌انتشار بودن آثار خود تمرکز می‌کنند. هم‌چنین، این مقالات، هیچ تحلیل جامع از برخی بحران‌های کشور را ارائه نمی‌دهند. درنهایت می‌توان چنین گفت، صرف چاپ مقالات در نمایه‌های بین‌المللی اگرچه سبب ارتقاء دانش و مهارت محققین خواهد شد، نمی‌تواند به‌صورت مستقیم مشکلات کشور را بر طرف ‌کند. در مقابل اخذ وجهه بین‌المللی و در معرض نقد و نظر جامعه بین‌المللی قرار گرفتن یک ضرورت است.

بر اساس این دیدگاه و مسئله مطروحه دست‌اندرکاران نشریه به این نتیجه رسیده‌اند که نشریه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن را هم‌زمان به دو زبان فارسی و انگلیسی در دو مجموعه‌ی دو نسخه‌ای به چاپ رسانند تا هم رسالت ملی و بین‌المللی به انجام رسد؛ و طبیعتاً به دنبال آنیم که با دو نسخه‌ی انگلیسی و چکیده‌های مبسوط نسخ فارسی به مؤسسات علمی بین‌المللی نیز بپیوندند. بنابراین از نویسندگان محترم نشریه درخواست می‌شود ضمن توجه ویژه به حل مسائل ملی در صورت امکان مقالات خود را به زبان انگلیسی نیز برایمان ارسال فرمایند.

در انتها از کلیه اساتید، دانشجویان، مهندسین و کارشناسان علوم زمین و معدنکاری خواهشمندیم تا انتقادها و پیشنهادهای سازنده خود را به هر طریق ممکن برای ما ارسال کنند و مطمئن باشند که راهگشای ما خواهد بود.