اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 470
تعداد پذیرش 177
تعداد عدم پذیرش 235

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 313
تعداد مشاهده مقاله 408245
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 336015
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 175 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 245 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 181 روز
درصد پذیرش 38 %