اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 490
تعداد پذیرش 186
تعداد عدم پذیرش 237

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 322
تعداد مشاهده مقاله 435334
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 368886
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 170 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 245 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 180 روز
درصد پذیرش 38 %