سخن نخست شماره 21

«باسمه تعالی»

خدا را سپاسگزاریم که شماری دیگر بر دفتر فصلنامه «روش­های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن» افزوده شد. با توجه به پیشرفت قابل توجه دانش مهندسی معدن در دنیا طی دو دهه گذشته، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش‌ها و تحقیقات در این حوزه به منظور استفاده محققان دانشگاهی و معدنی دو چندان شده است. بدون شک این مهم بدون همت والای پژوهشگران و محققان حوزه مهندسی معدن، امکان‌پذیر نیست.

سال جاری علی رغم مسئله بیماری کرونا سالی پر همایش و کنفرانس برای مهندسی معدن است، کنفرانس مکانیک سنگ ایران، کنفرانس مهندسی معدن ایران، همایش ملی معادن روباز، کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته و احتمالا کنفرانس فناوری های معدنکاری، همایش هایی هستند که زمان برگزاری آنها رسیده است و به نظر می رسد نیازمند تدبیر دبیران آنها در ایجاد فاصله زمانی و احیانا برگزاری به صورت مجازی است.

این فصلنامه علمی- پژوهشی، که بیست و یکمین شماره آن در حال چاپ است، ناشر یافته‌های پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی است که در این جهاد علمی تلاش می‌کنند؛ از این­رو از همه متخصصان، محققان و دانشجویان عرصه مهندسی معدن دعوت می‌شود که با ارسال مقالات علمی خود، که حاصل تلاش و زحمات دست اول آنها است، ما را یاری نمایند تا با ما در این سفره علمی گسترده مشارکت موثر داشته باشند. همچنین از پژوهشگران، هیأت تحریریه، هیأت داوران و همه دست اندرکاران تهیه فصلنامه که در تداوم، انتشار و ارتقای سطح علمی فصلنامه، نقش اساسی داشته اند تشکر ویژه به عمل می‌آید. بدیهی است که همواره منتظر دریافت نظرات اصلاحی همه عزیزان به منظور بهبود یا تصحیح عملکرد نشریه هستیم.