نویسنده = Kazem Barkhordari
Dynamic Analysis of Embankments Reinforced with Micro-Piles

دوره 8، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 53-61

10.29252/anm.8.17.53

پریسا طالبی؛ کاظم برخورداری بافقی


تحلیل دینامیکی دیوار دیافراگمی مهار بندی شده

دوره 8، شماره 15، تیر 1397، صفحه 83-97

10.29252/anm.8.15.83

کاظم برخورداری؛ محبوبه جواهری


Effect of Surface Blasting on Subway Tunnels- A Parametric Study

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، بهمن 1395، صفحه 63-72

Hossein Entezari Zarch؛ Kazem Barkhordari