کلیدواژه‌ها = رگرسیون
تعیین قابلیت خردایش ناشی از انفجار بر اساس نسبت سرعت موج طولی و بعد فرکتال بلوک‌های انفجاری

دوره 10، شماره 24، آبان 1399، صفحه 105-117

10.29252/anm.2020.11479.1376

مرتضی باغستانی؛ مسعود منجزی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ پیمان افضل


پیش‌بینی عیار فسفر فرآوری شده کانسنگ آهن بر اساس مدل‌های ریاضی- آماری

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1398، صفحه 103-115

زهره حسین زاده؛ شاهد شهرستانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ مرتضی بابایی؛ حسین دانشفر؛ پریسا روشنی؛ احمدرضا مختاری


ارائه مدلی جدید جهت تخمین هزینه‌های سنگ‌شکن‌های فکی با بازوی مضاعف

دوره 3، شماره 5، خرداد 1392، صفحه 66-76

مهسا خوشفرمان برجی؛ احمدرضا صیادی؛ محمدرضا خالصی