مبانی روش مدل سازی نمودارهای احتمال در مقایسه با روش‌های متداول تفکیک آنومالی های گرانی سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آنومالی­های گرانی ترکیبی از اثرات ساختارهای با چگالی و عمق مختلف می­باشند. روش‌های مختلف تفسیر داده­های گرانی نظیر آنالیز سطح روند، فیلترسازی و روش‌های تحلیلی، با تفکیک داده­ها به مؤلفه‌های مختلف باقیمانده و ناحیه­ای مربوط به ساختارهای مختلف، اطلاعات مفیدی از ویژگی­های ساختارهای عمومی منطقه مورد نظر نشان می­دهند. با وجود پیشرفتدر
روش‌های تفکیک آنومالی طی دهه­های گذشته، هنوز تفکیک کامل اثرات باقیمانده از ناحیه­ای امکان­پذیر نیست. به عبارت دیگر، آنومالی­های ناحیه­ای تفکیک یافته هنوز شامل اثرات آنومالی­های باقیمانده می­باشند. با مدل­سازی نمودارهای احتمال داده­های خام گرانی و تعیین روند­های ناحیه­ای و باقیمانده (زیر جوامع موجود در داده­ها) و حد استان‌های شروع هر کدام از زیر جوامع بر اساس نمودارهای با شیب­های مختلف، تفکیک داده­های گرانی­سنجی امکان­پذیر است. در این مقاله مبانی روش مدل­سازی نمودارهای احتمال با روش‌های متداول تفکیک آنومالی­های گرانی­سنجی مقایسه شده و روش مدل­سازی نمودارهای احتمال به عنوان راه حل ساده­ای در تفکیک داده­های گرانی­سنجی پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of the Probability Plot Modeling for Gravity Anomaly Separation in Compare with the Common Methods

نویسندگان [English]

  • Somayeh Tabasi
  • Reza Ghavami Riabi
  • Faramarz Doulati Ardejani
چکیده [English]

The gravity anomalies include gravity effects of underground structures and ore bodies, which have different densities and located in different depths. Anomaly separation methods such as trend analysis, filtering and analytical continuations, discriminate and separate the residual data from the regional components and reveal the position of the underground structures and ore bodies in the study area. Although there were some improvements in anomaly separation methods in the past decades, but there are in doubts in the determination of the anomaly boundaries. On the other hand, the removed regional anomalies still contain the effects of the residual values, which are anomaly values in reality. Modeling of raw data on probability plots is a method for determination of regional and residual trends (different sub- populations) and the exact threshold value for each effect or component (or sub-population). In this method, the data shows the boundaries of different components (regional and residual). The basic theory of probability plots modeling have been compared with the common gravity anomaly separation methods in this paper. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravity
  • Anomaly separation
  • Probability plots
  • Regional values
  • Residual values