پتانسیل‌یابی مواد معدنی با استفاده از پردازش‌های آماری داده‌های ژئوشیمی اکتشافی (مطالعه موردی: برگه 1:100000 سربیشه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مهمترین مسئله پیش روی مهندسین اکتشاف بعد از اطمینان از صحت و دقت نتایج آنالیز، پردازش داده‌های اکتشافی می‌باشد. زیرا اگر این فرایند با دقت و درست انجام نشود، انتخاب مقدماتی مناطق امید بخش نیز با تردید بالایی انجام شده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. در این پژوهش تلاش شد تا با تعبیر و تفسیر نتایج آنالیز حاصل از نمونه‌برداری سیستماتیک از رسوبات آبراهه‌ای از سطح برگه 1:100000 سربیشه، یک الگوی اکتشافی مورد قبول به دست آید. 810 نمونه برداشت شده از این برگه برای 43 عنصر به روش ICP-MS آنالیز شدند.  ابتدا عملیات بدست آوردن شاخص غنی‌شدگی و حذف اثر سنگ‌شناسی با توجه به سنگ‌های بالادست هر نمونه بر روی داده‌ها صورت گرفت. بعد از حذف مقادیر سنسورد و خارج از ردیف، توسط تکنیک‌ چند متغیره آماری تحلیل عاملی، 43 عنصر به 11 گروه عاملی تقسیم شده و مناطق ناهنجار شاخص غنی شدگی ژئوشیمیایی برای عناصر مختلف تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پردازش داده‌ها همراه با تلفیق اطلاعات زمین‌شناسی منطقه، منجر به کشف حداقل 5 منطقه امیدبخش شد که 20 عنصر، آنومالی قابل توجهی در این زون‌ها نشان دادند. در نهایت با بررسی اهمیت ناهنجاری‌ها، مستعدترین مناطق جهت اکتشافات نیمه تفصیلی ژئوشیمیایی پیشنهاد شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Not Defined

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Shayestefar
  • Mohammad Jalali
  • Hossein Dehghani
  • Mojtaba Taghvaei nejad