تعیین توزیع زمان ماند مواد در مدارهای آسیاکنی و فلوتاسیون با استفاده از نرم‌افزارهای صفحه گسترده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی الگوی اختلاط و تعیین زمان ماند مواد در فرآیندهایی که در صنعت فرآوری مواد بکار گرفته می‌شوند، نقش مهمی در انتخاب تجهیزات، کنترل و بهینه‌سازی عملیات دارد. در این تحقیق از نرم‌افزار صفحه گسترده Microsoft Excel استفاده شد تا الگوی اختلاط در فرآیند‌های فرآوری مواد بوسیله دو مدل Weller و  N-Mixer مدل‌سازی شود. مدل‌سازی فرآیندهایی که در آنها بخشی از خروجی فرآیند به عنوان جریان برگشتی مجدداً به فرآیند باز می‌گردد تاحدی مشکل بوده و نیاز به محاسبات ویژه‌ای دارد. دلیل این امر تغییر غلظت نشانه در ورودی مدار در طول زمان می‌باشد. در نرم‌افزار تهیه شده با محاسبه غلظت نشانه در جریان خروجی، تاثیر آن از ورودی ظرف حذف شده و الگوی اختلاط واقعی ظرف محاسبه گردید. در بررسی زمان ماند مواد در یک سلول در دو حالت مدار باز و مدار بسته برای دبی ورودی 10 لیتر بر دقیقه، متوسط زمان ماند برای دو حالت به ترتیب 7/3 و 6/3 دقیقه بدست آمد که نشان دهنده صحت محاسبات در نرم‌افزار برای مدارهای با جریان برگشتی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Not Defined

نویسندگان [English]

  • Alireza Farmad
  • Mohsen Yahyaei
  • Samad Banisi