مقایسه عملکرد برنامه‌ریزی تولید معدن فسفات اسفوردی با استفاده از روش های برنامه‌ریزی خطی و پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی برنامه­ریزی تولید، تعیین زمان­بندی برنامه استخراج کانسنگ و باطله در یک دوره زمانی مشخص است به گونه­ای که اهداف و محدودیت‌های مختلف همانند سود بیشینه و کنترل عیار، به طور همزمان ارضا شود. اگرچه روش­های مختلفی برای برنامه­ریزی تولید در معادن ارائه شده است، اما بسیاری از این روش­ها در شرایطی که محدودیت ویژه­ای وجود دارد قابلیت کاربرد خود را از دست می­دهند. در این تحقیق به منظور برنامه­ریزی تولید در شرایطی که محدودیت عناصر مزاحم وجود دارد از دو تکنیک‌ برنامه‌ریزی خطی صفر و یک و برنامه‌ریزی پویا استفاده شده است. به کارگیری این الگوریتم‌ها برای معدنفسفات اسفوردی یزد که با محدودیت حداکثر مجاز کلر مواجه است، بیانگر نتایج قابل قبول حاصل از روش برنامه­ریزی خطی در رسیدن به اهداف بیشینه‌سازی سود و رعایت میزان کلر بوده و برتری آن را در این مورد نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance comparison of production planning of Esfordi phosphate mine using linear and dynamic programming

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Sayyadi
  • Nader Fathianpour
  • Aminollah Mousavi
چکیده [English]

The main purpose of production planning is scheduling the ore and waste exploitation in a certain period of time so it satisfies the goals and limitations such as maximum profit and grade control simultaneously. Although there are various methods presented for mines production planning, but many of them loose their applicability when there are special restrictions. In this research, linear programming and dynamic programming are used in situations where there is an ore impurities limitation. Utilizing these algorithms to Yazd Esfordi Phosphate Mine, which faces the limitation of maximum chlorine amount, indicates acceptable results from the first method to achieve profit maximization goals and respect the amount of chlorine and shows its superiority in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • production planning
  • linear programming
  • dynamic programming
  • ore impurities