اثر بارگذاری سطحی بر لوله های فاضلاب شهری در روش های مختلف اجرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امیر کبیر

چکیده

از آن‌جا که طرح­های مربوط به شبکه­های آب و فاضلاب شهری از داخل شهر و بعضاً از محل­های پرتردد، تجاری و مسکونی می­گذرد، برآورد نشست زمین و آگاهی از میزان بارهای وارده بر لوله­، پس از اتمام این پروژه­ها بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله میزان نشست و تنش­های القایی وارد بر لوله­، ناشی از بارگذاری سطحی در روش­های مختلف اجرا، سنتی(نقبی، ترانشه­باز) و مکانیزه (میکروتونلینگ، لوله­رانی) مورد بررسی قرار می­گیرد. برای شبیه­سازی روش­های مذکور از نرم افزار عددی UDEC استفاده شده است. خاک مورد مطالعه کنگلومرای هزار دره تهران تیپ A ­است. نتایج شبیه­سازی نشان می­دهد که بیشترین نشست سطح زمین و مساحت زون پلاستیک تشکیل شده در اطراف لوله مربوط به روش ترانشه باز است که دلیل آن پر کردن ترانشه با خاک دستی و چسبندگی پایین خاک است. بیشترین تنش محوری وارد بر لوله در روش لوله­رانی دیده می­شود و دلیل آن تماس کامل لوله با محیط اطراف در حین رانش و اصطکاک مابین لوله-خاک است. همچنین تغییرات جابه‌جایی و تنش­های وارد بر لوله در روش­های میکروتونلینگ و حفر مقنی به دلیل داشتن شکل مقطع تقریباً مشابه این روش­ها، هم‌خوانی خوبی با یکدیگر دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Surface Loading on Wastewater Pipes in Different Implementation Methods

نویسندگان [English]

  • Parviz Moarefvand
  • Masood Shamsadin Saeid
چکیده [English]

Because water and wastewater networks in urban areas passed in residential, commercial and densely populated places, estimation of the ground subsidence and knowledge of applied load on the pipeline are of prime importance. In this research, amount of the subsidence and the induced applied stresses on the pipelines due to surface loading in different methods- mechanized (pipejacking, Microtunnelling) and classical (Open Trench, Pitman) were investigated. UDEC software was used for the simulation of these methods. Type A of Tehran Conglomerate of HZARDARE was investigated. The results of the simulation show that the most subsidence and plastic area near the pipe is in open trench method. This is due to the infilling process of the trench with soil that has low cohesion. Maximum axial stress applied to the pipe is in pipejacking method and this is due to the complete contact of the pipe to the medium and the friction between pipe and soil. Besides that, applied displacement and stress variation on the pipe in microtunneling and pitman due to the similar geometry section in these two methods have good accommodation with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • simulation
  • UDEC
  • open trench
  • PIT MAN
  • Microtunneling
  • pipejacking