مدل‌سازی ناهمسانگردی سه بعدی عیار در کانسارهای رگه‌ای بر اساس ضخامت و فاصله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه یزد

چکیده

مطالعه بر روی نهشته­های رگه­ای، به عنوان کوچک­ترین اهداف اکتشافی، امری مشکل و با عدم قطعیت همراه است. در این پژوهش، با بررسی پارامترهای ضخامت رگه، فاصله از رگه و عیار کانسنگ مورد نظر، یک مدل سه بعدی ارائه شده است. به طور کلی، دو رویکرد مدل‌سازی سه بعدی برای نهشته­های رگه­ای متصور است؛ در حالت اول، سیال کانی ساز از رگه­ها به سمت سنگ دیواره حرکت کرده که در این صورت هرچه رگه دارای ضخامت بیشتری باشد سنگ دیواره در برگیرنده رگه از نظر عیار فلز کانی ساز غنی­تر است و دیدگاه دوم حالتی است که بر اساس حرکت سیال کانی ساز از سنگ دیواره به سمت رگه است که در این حالت هرچه رگه دارای ضخامت بیشتری باشد سنگ دیواره میزبان رگه از فلز کانی ساز تهی‌تر است. 
در کانسار رگه­ای عمارت، با افزایش ضخامت رگه، سنگ میزبان از فلز کانی ساز تهی‌تر می­شود. در این مطالعه، باتوجه به رابطه لگاریتمی بین عیار و فاصله از رگه، حداکثر شعاع تأثیر و پارامترهای بیضوی جستجوی ناهمسانگردی محاسبه شد. با استفاده از مدل‌سازی سه بعدی توزیع عیار، ضخامت رگه و فاصله از رگه برای کمر بالا و پایین رگه، عیار در هر موقعیت فضایی با توجه به فاصله داری و ضخامت رگه تخمین زده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

3D Anisotropic Modeling of Grade in Vein Deposits Based on Thickness and Distance

نویسندگان [English]

  • Amin Hossein Morshedy 1
  • Amir Hossein Kohsary 2
چکیده [English]

Study of vein deposits, as the smallest exploration target is a challengeable affair involving uncertainty. In this research, a three-dimensional model is presented based on thickness, distance and grade parameters of the veins. In the vein-type deposit modeling, two approaches can generally be assumed: first, ore-forming fluid moves from vein to host rock; in this case, whatever the vein is thicker, the enriched host rock has more grades. In the second case, the ore-forming fluid moves from the host rock to vein that thicken veins are more depleted host rocks.
In the Emarat vein-type deposit, the ore-forming metals depletion occurs in the host rocks with increasing the thickness of vain. In this study, the maximum range and parameters of the anisotropic search ellipsoid are calculated with respect to a logarithmic relation between grade and distance of the vein. The Zn grade of each spatial location is estimated into foot-wall and hanging-wall vein by three-dimensional modeling of grade distribution, thickness, and distance of the vein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3D modeling
  • distance-thickness of vein
  • anisotropic search ellipsoid
  • the Emarat mine
  • Iran