مروری بر روش‌های جدایش آنومالی های ناحیه‌ای از باقی‌مانده در داده‌های پتانسیل با مطالعه موردی داده‌های ژئوفیزیک هوایی چهارگوش آباده به همراه تفسیر زمین شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آنومالی­های میدان پتانسیل حاصل از برداشت‌های مغناطیس­سنجی و گرانی­سنجی از آنومالی­های ناحیه‌ای ناشی از ساختارهای بزرگ مقیاس و آنومالی­های باقی‌مانده ناشی از ساختارهای محلی کوچک مقیاس تشکیل شده است. بسته به هدف و مقیاس برداشت‌های میدان پتانسیل از آنومالی های ناحیه‌ای و یا باقی‌مانده استفاده می‌شود. در نتیجه جدا کردن آنومالی های باقی‌مانده و ناحیه‌ای امری ضروری است. جداسازی آنومالی­ها به دو شیوه ترسیمی و تحلیلی انجام می‌گیرد. در روش‌های ترسیمی گرچه ممکن است نتایج با واقعیت­های زمین شناسی انطباق بیشتری داشته باشد ولی روش‌های تحلیلی در مواقعی که با مجموعه داده‌های بزرگ مقیاس مواجه هستیم ارجحیت دارند. روش‌های مختلفی برای جداسازی آنومالی به روش تحلیلی وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از روش آنالیز روند سطح، روش فیلتر کردن طول موجی، روش گسترش میدان و روش مشتق قائم که در این نوشته این روش‌ها بر روی داده‌های مغناطیس هوایی چهارگوش1:250000 آباده به کاربرده شده است. از روی نقشه آنومالی ناحیه‌ای به دست آمده از چهارگوش آباده گرانیت شیرکوه در شمال شرق، گسل دهشیر بافت با روند شمال غرب – جنوب شرق و کفه طاقستان در بخش­های مرکزی مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review on Potential Field Anomalies Separation Methods – Case Study: Aeromagnetic Data of The Abadeh Quadrangle with Geological Interpretation

نویسندگان [English]

  • Kamal Alamdar
  • Ahmad Madanchi
چکیده [English]

Potential field anomalies consist of regional and residual anomalies, which are due to large scale and local structures, respectively. Based on intent and scale of potential field surveying the regional or residual anomalies are applied. Anomaly separation methods are divided into two methods as graphical and analytical methods. Although anomaly separation using graphical methods have more correlation with geological features, when encountering the large-scale datasets, the analytical methods produce results that are more acceptable. There are different analytical methods but most important methods are trend surface analysis, wavelength filtering, field continuation and vertical derivative, which in this paper these methods, are applied on aeromagnetic data from Abadeh quadrangle. From regional magnetic map of studied area, Shirkooh granite area in northeast, Dehshir– Baft fault with NW-SE trend and Taghestan plain are resolved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential field anomalies
  • Wavelength filtering
  • Field continuation
  • regional residual seperation