مقایسه روش‌های عددی مختلف در تحلیل پایداری مغار نیروگاه زیر زمینی مسجد سلیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق کاربرد روش‌های عددی مختلف جهت بررسی رفتار  مغار نیروگاه مسجد سلیمان است. برای نیل به این هدف از روش‌های عددی پیوسته مانند المان محدود( نرم افزار Phase2) و تفاضل محدود( نرمافزارFLAC) استفاده شد. همچنین از روش عددی المان مجزا( نرم‎افزار دو بعدی UDEC) جهت مدل‌سازی محیط به صورت ناپیوسته و مقایسه با دیگر روش‌ها استفاده شد. در این تحقیق مغارهای نیروگاه با اعمال یک سیستم نگهداری بهینه با استفاده از روش‌های مختلف عددی مدل‌سازی شدند. در نهایت نتایج حاصل از روش‌های مختلف با نتایج ابزار دقیق مقایسه شدند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مدل ساخته شده توسط نرم افزار UDECدر مقایسه با دو نرم افزار دیگر، به شرایط واقعی زمین نزدیک­تر است. با توجه به نتایج بدست آمده از مقایسه مقدار جابجایی­های رخ داده در اطراف فضای حفاری شده می‌توان گفت که این محیط دارای یک رفتار شبه پیوسته است. ولی وجود لایه‌های ضعیف (به خصوص لایه سیلتستون در سقف مغار اصلی) باعث به وجود آمدن درزه­هایی با پارامترهای مقاومتی پایین شده است که این عامل باعث باز شدگی درزه­ها و ناپایداری در این نواحی شده‌اند. مدل‌سازی با UDECاین موضوع را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Numerical Methods in Stability Analysis of masjed-Soleyman Power House Cavern

نویسندگان [English]

 • Seyfoddin Mousazadeh
 • Kamran Goshtasbi
 • Abdolhadi Ghzvinian
چکیده [English]

The aim of this research is the application of numerical methods in investigating the behavior of Msjed Soleyman hydroelectric cavern. With this regard continuum numerical methods such as finite element (Phase2 software) and finite difference (FLAC Software) methods were used. The discontinum distinct element method (UDEC code) was also utilized for comparison with the other two methods. The stability analysis was then carried out using UDEC software. In this study, Msjed Soleyman hydroelectric cavern  were modeled by applying a support system. The results from different numerical methods were then compared with instrumentation readings. The results show that UDEC models in comparison with the other two methods is closer to real ground conditions. With respect to displacements gained around caverns, it can be said that the ground behaves as a pseudo continuum media. However the presence of weak siltstone (specially in the cavern’s roof) created joints with low strength, which causes local instabilities. The UDEC models confirm this finding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Numerical methods
 • Finite element
 • finite difference
 • distinct element
 • Cavern
 • Masjed Soleyman
 • UDEC
 • FLAC
 • Phase2