ارزیابی و انتخاب سیستم نگهداری تونل با استفاده از روش تخصیص خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان

چکیده

از مهم‌ترین فاکتورهایی که نقش اساسی در توجیه فنی، اقتصادی و ایمنی سازه­های زیرزمینی و خصوصاً تونل­ها دارد انتخاب سیستم نگهداری مناسب است. پارامترها و معیارهای متعددی در انتخاب سیستم نگهداری برای یک فضای زیرزمینی دخیل هستند اما غالباً این انتخاب بر اساس قضاوت­های مهندسی و تجربه طراحان انجام می­گیرد که امکان بروز خطا و در نتیجه عدم انتخاب سیستم نگهداری مناسب را در پی خواهد داشت. لذا در این تحقیق از روش تخصیص خطی که از جمله مهم‌ترین و قوی‌ترین روش­های تصمیم­گیری چند شاخصه است برای انتخاب سیستم نگهداری بهینه تونل انتقال آب بهشت‌آباد استفاده شده است برای این منظور ابتدا، ضمن شناسایی سیستم­های نگهداری گوناگون (گزینه­ها) بر اساس پارامترهای فنی، با استفاده از روش عددی تفاضل محدود (FLAC2D) پایداری تونل برای هر کدام از گزینه­ها بررسی شده است. در ادامه با محاسبه و تخمین هر کدام از معیارهای هزینه، ضریب اطمینان، کارایی، زمان نصب، جابه­جایی و قابلیت مکانیزاسیون، برای گزینه­های مورد نظر، با استفاده از روش تخصیص خطی از میان شش سیستم نگهداری، پیچ سنگ­های تزریقی به طول 3 متر و به فواصل 5/1× 5/1 متر همراه با 10 سانتی­متر شاتکریت، به‌عنوان سیستم نگهداری مناسب انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The appropriate support system assessment & selection for tunnel using LA method

نویسندگان [English]

  • ramin rafeei 1
  • Mohammad Ataeei 1
  • Seid Mohammad Esmaeil Jalali 1
  • Mohammad Hayaty 2
چکیده [English]

Select a support system of tunnels has an important role safety and economic status. This choice usually based on experience of designer engineers. But the question is always whether the best choice has been done?. In this study, Linear Assignment (LA) as the one of the most important method of multiple Attribute decision making (MADM), to select optimum support system of tunnels has been used. In this way the tunnel support system selection as a multi attribute decision making has been considered and  the criteria for selection optimum support system include: support cost, safety factor, applicability, time installation, displacement and capable of mechanization. For this purpose, first, using the finite difference numerical method) FLAC2D (, various support systems based on technical parameters and stability of the tunnel has been identified. Then based on considered criteria, using the aforementioned optimum support system has been selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • support system
  • optimum
  • MADM
  • LA
  • FLAC2D