بهره‌گیری از مهندسی ارزش در بهینه‌سازی الگوی انفجار تونل دسترسی دائم گالری تزریق تراز 153 جناح راست سد گتوند علیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشگاه نیوکاسل

چکیده

طرح سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا شامل تونل­های آب بر نیروگاه و گالری­های تزریق جناحین بدنه سد، با طولی بیش از دوازده کیلومتر به روش چالزنی و انفجار انجام شده است. یکی از دلایل اساسی بهینه­سازی چالزنی و انفجار کاهش هزینه­های تمام شده پروژه حفاری است. در این مقاله بر اساس اصول مهندسی ارزش به بررسی الگوی انفجار اجرایی تونل دسترسی دائم گالری تزریق تراز 153 جناح راست سد پرداخته شده است. دو الگوی انفجار برای شرایط آبدار و خشک ارائه گردید. الگوی پیشنهادی برای شرایط آبدار 19.32 درصد به ازاء هر مترمکعب حفاری و الگوی پیشنهادی برای شرایط خشک 8.83 درصد به ازاء هر مترمکعب حفاری کاهش هزینه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Value Engineering in Optimization of Blasting Pattern in Tunnel Drilling at Gotvand Olya Dam

نویسندگان [English]

  • Hassan Bakhshandeh Amnieh 1
  • Sadegh Nadimi 2
  • Ali Siamaki 1
1 University of Kashan
2 Newcastle University
چکیده [English]

Design and construction of Gotvand Olya dam (in Khoozestan-Southwest of Iran) and its side grouting galleries and water carrier’s tunnel associated with hydraulic power plants, include construction of a 12km tunnel by drilling and blasting techniques. Optimization of such extent operations is therefore necessary to reduce cost. In this article, blasting patterns for permanent access tunnel of the grouting gallery, at the right hand side of the dam, 153 contour line, is investigated using value engineering. Two blasting patterns have been presented for both wet and dry conditions, resulting respectively in 19.32% and 8.83% cost reduction per cubic meter drilling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value engineering
  • blasting pattern
  • Gotvand Olya dam
[1] Venkataraman R. R.  and  Pinto J. K.; 2008; Cost and Value Management in Project; Wiley.
[2] شرکت مهندسی سپاسد؛ پروژه احداث سد و نیروگاه آبی گتوند علیا (شناسنامه پروژه).
[3] WVDOH Office Service Division, 2004, Value Engineering Manual, United State of America, p.p. 1 -11.
[4] Cheah, Y.J., Ting, S.K., 2005,“Appraisal of value engineering in construction in Southeast Asia”, International Journal of Project Management 23, 151–158.
[5] Marzouk, M.M., 2011,ELECTRE III model for value engineering applications”, Automation in Construction 20, 596–600.
[6] Chen, W.T., Chang, P., Huang, Y., 2010, “Assessing the overall performance of value engineering workshops
for construction projects”, International Journal of Project Management 28, 514–527.
[7] Kopelousos S. C., 2008,“Value Engineering Program”, Florida.