تحلیل پایداری ایستگاه میدان قدس خط 1 متروی تهران با توجه به روش حفاری در نظر گرفته‌شده با نرم‌افزار PLAXIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی وضعیت پایداری و حل مشکلات احتمالی یک سازه، پیش از آغاز ساخت آن به طراح و مجری طرح، این امکان را می‌دهد که بتواند بررسی فنی و اقتصادی صحیحی از شرایط ساخت و پایداری دائمی سازه انجام دهند. یک مهندس طراح و مجری حفاری و نگهداری تونل مترو نیز می‌تواند با استفاده از تحلیل پایداری تونل مترو نتایج مهمی در مورد پایداری تونل و تجهیزات لازم برای نگهداری آن در هنگام ساخت و بهره‌برداری بد ست آورد. ایستگاه X1 میدان قدس در مسیر توسعه شمالی خط 1 متروی تهران در محدوده میدان قدس و خیابان دربند است که از امتداد خط 1 در شمال ایستگاه X1، شروع و تا انتهای مسیر و پارکینگ قطارها در زیر خیابان دربند به پایان می‌رسد. از جمله عوامل موثر در پایداری این ایستگاه، وضعیت زمین‌شناسی، ویژگی‌های ژئومکانیکی خاک، وضعیت آب‌های زیرزمینی، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مصالح بکار رفته، بارهای ترافیکی، جابجایی دیواره‌های تونل و تعیین مقدار نشست سطح زمین است. با در نظر گرفتن مقدار و میزان تأثیرگذاری این عوامل و به‌کارگیری آن‌ها با روش تحلیل عددی المان محدود پایداری ایستگاه مورد نظر با استفاده از نرم‌افزار PLAXIS در 10 حالت ممکن برای این ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت تا تأثیر بارهای ترافیکی، تغییرات رو باره و آب زیرزمینی بر مقدار جابجایی و نشست، نیروهای برشی و محوری، تنش و گشتاور خمشی مشخص شود. این بررسی در نهایت به نتیجه‌گیری در مورد پایدار بودن ایستگاه با حداکثر جابجایی 26 میلی‌متر و 10 میلی متر نشست در سطح انجامید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stability Analysis of Qods Square Station of 1st Line of Tehran Subway with Respect to Considered Excavation Method Using PLAXIS

نویسندگان [English]

  • Reza Kordestani
  • Kurosh Shahriar
  • Parviz Maarefvand
چکیده [English]

Stability analysis & probable problems evaluation and solutions before construction of a structure, helps designer & constructor to make proper technical & economical evaluation, either a metro station designer or constructor. Qods Sq. Station is located in north development path of Tehran subway line 1 and located in Qods Sq. and Darband St. Effective parameters on stability of this station are geological conditions, underground water conditions, geotechnical properties of soil and temporary & permanent support system, traffic load, station displacement and surface settlement. Considering value and effect of these parameters and utilize them with finite element method, stability of this station analyzed in 10 possible ways to evaluate effects of traffic load, change in depth load and underground water level on station displacement and surface settlement, shear & axial force, stress and bending moment. Thereupon station was stable with 26mm displacement & 10mm surface settlement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Subway
  • Qods Sq. Station
  • Stability analysis
  • Finite Element method