نویسنده = علیرضا یاراحمدی بافقی
بررسی ارتباط خواص شیمیایی، فیزیکی ومکانیک سنگی بلوک‌های آهن معدن چغارت، با مقدار D50 دانه‌بندی حاصل از آتشباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22034/anm.2024.20099.1596

حسین جلالی فر؛ جواد کمالی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی


بررسی تأثیر خصوصیات انواع مصالح سنگ طبیعی بر عملکرد آسفالت به روش سطح پاسخ

دوره 14، شماره 38، فروردین 1403، صفحه 45-57

10.22034/anm.2023.20066.1594

علی اکبر زاده؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ حسینعلی لازمی؛ علی اکبر دهقانی زاده


Investigating the effect of Iron ore wastes transportation and environmental pollution in Chadermalo

دوره 13، شماره 35، تیر 1402، صفحه 1-18

10.22034/anm.2023.19075.1570

Sayed Abolghasem Soleimani؛ Hassan Hosseininasab؛ Mohammad Bagher Fakhrzad؛ Roya Soltani؛ Alireza Yarahmadi Bafghi


حل تحلیلی انتشار امواج انفجار در سنگ با استفاده از تئوری الاستودینامیک

دوره 13، شماره 34، فروردین 1402، صفحه 57-65

10.22034/anm.2023.17540.1527

میثم لک؛ محمد فاتحی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ مهدی پورقاسمی ساغند


Relationship between physical and mechanical properties of jointed rocks in Central Iran (Bafgh Block)

دوره 12، شماره 31، مرداد 1401، صفحه 1-13

10.22034/anm.2022.2026

Seyed Hadi Beheshti؛ Alireza Yarahmadi Bafghi؛ Ahmad Ghorbani؛ Mohammad Reza Rezvanianzadeh


Key group analysis based on DDA method for rock slope stability analysis

دوره 11، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 17-25

10.22034/anm.2022.1976

Mir Hosein Shahami؛ Alireza Yarahmadi Bafghi؛ Mohammad Fatehi


Estimation of REV size and Determination of geo-mechanical properties of the rock mass in Sechahoon Anomaly XII Mine

دوره 10، شماره 25، دی 1399، صفحه 13-22

10.29252/anm.2019.9506.1330

علیرضا جبین پور؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد؛ حجت الله ذاکرزاده فروشانی


تعیین قابلیت خردایش ناشی از انفجار بر اساس نسبت سرعت موج طولی و بعد فرکتال بلوک‌های انفجاری

دوره 10، شماره 24، آبان 1399، صفحه 105-117

10.29252/anm.2020.11479.1376

مرتضی باغستانی؛ مسعود منجزی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ پیمان افضل


Discontinued Rock Slope Analysis through a New TFS-KGM Analytical Method

دوره 8، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 1-18

10.29252/anm.8.17.1

محسن محبی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی؛ جواد غلام نژاد


A Fourth Order Formulation of DDM for Crack Analysis in Brittle Solids

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، بهمن 1395، صفحه 25-40

Abolfazl Abdollahipour؛ Mohammad Fatehi Marji؛ Alireza Yarahmadi Bafghi؛ Javad Gholamnejad


حل تحلیلی توابع گرین برای معادلات محیط پوروالاستیک

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 55-62

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد


تخمین ضرائب سختی قائم و برشی ناپیوستگی ها به‌روش آماری

دوره 3، شماره 6، آذر 1392، صفحه 93-103

نورالدین نیک عادت؛ علیرضا یاراحمدی بافقی