نویسنده = راحب باقرپور
تحلیل قابلیت اطمینان به روش ممان دوم مرتبه اول در پیش‌بینی نرخ نفوذ سرمته

دوره 7، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 13-21

10.29252/anm.7.14.13

فخرالسادات هاشمی نسب زواره؛ راحب باقرپور؛ علیرضا باغبانان؛ مسعود منجزی


مکان‌یابی محل نصب ابزاردقیق در دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 27-40

علیرضا شمس الدینی فرد؛ لهراسب فرامرزی؛ راحب باقر پور؛ مرتضی اسدی پور میبدی