دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 1-133 

مقاله پژوهشی

تفسیر خودکار پروفیلهای گرانی سنجی با استفاده از نسبت گرادیان داده ها

صفحه 1-13

کمال علمدار؛ مصطفی گلابی؛ محمود شریعتمداری


مکان‌یابی محل نصب ابزاردقیق در دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

صفحه 27-40

علیرضا شمس الدینی فرد؛ لهراسب فرامرزی؛ راحب باقر پور؛ مرتضی اسدی پور میبدی