دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1395، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی

تحلیل شبکه تهویه معدن با روش گره- حلقه براساس دبی شاخه ها

صفحه 1-9

بیژن ملکی؛ عزت اله مظفری؛ ابوالفضل حاجی قربانی


مدلسازی حالت پایدار آبخوان سازند درز و شکافی معدن سنگ آهن سه‌چاهون با استفاده از روش اجزا محدود

صفحه 21-31

مجتبی دارابی؛ عبدالحمید انصاری؛ نادر فتحیان پور؛ احمد قربانی؛ حسین مجتهدزاده


تحلیل پایداری و ارزیابی ریزش سنگین مجدد در دیواره معدن روباز انگوران

صفحه 33-45

ابراهیم یعقوبی؛ مسعود شمس الدین سعید؛ پرویز معارف وند